Kendinizi yavaşça öldürmek ve karnınızdaki bebeği zehirlemek mi istiyorsunuz? Çok kolay: Sigara için!

SİGARA içimi dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmaktadır. Düzenli bir şekilde sigara içmeye başlayıp, içmeyi sürdürenlerin yarısı sigara nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir . Sigara nedeniyle 35-69 yaş arasında ölenlerin sigara nedeniyle kaybettikleri süre 20-25 yıl olarak hesaplanmıştır. Sigaranın yaygın içildiği toplumlarda 65 yaş öncesi görülen koroner kalp hastalığı ve serobrovasküler hastalık ölümlerinin yaklaşık yarısı, akciğer kanseri ölümlerinin %85-90’ı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ölümlerinin yaklaşık %80’i sigara yüzündendir. Gebelikte sigara içilmesi gebelikte fetal kayıplara, erken membran rüptürüne, erken doğum ağrıları ve doğuma, plasentanın erken ayrılması ve ani bebek ölümüne , plasenta previaya, hipertansiyona, preeklemsiye(gebelik zehirlenmesi ) ,fetal toksisiteye, büyümede gecikmeye, nörotoksisiteye, deformitelere, Down sendromu gelişimine, ani bebek ölüm sendromuna, düşük doğum ağırlığına, yeni doğanda hiperviskositeye, bebeklik ve çocukluk esnasında kan basıncının yükselmesine, çocuklarda davranışsal psikiyatrik ve bilişsel yan etkilere, mental retardasyona, çocukluk kanserlerine, respiratuar hastalıklar nedeniyle ölümlere ,astma, pnomoni ve diğer respiratuar hastalıklara, otitis media, yanıklar ve yangına bağlı ölümlere yol açabilmektedir. Çevresel sigara dumanının fetal büyümeyi olumsuz etkilediği, düşük doğum ağırlıklı bebek ve ani bebek ölüm riskini yükselttiği gösterilmiştir. Bu durumda anne adayının sigara içilen ortamda bile bulunmaması gerekmektedir.
Sigaranın Gebeliğin Oluşmasına Etkisi
Sigarada bulunan zararlı maddeler anne ve baba adaylarının doğurganlıkları üzerine etki ederek, onların sağlıklı bir eş ve anne-baba adayı olmasını önlemektedir. Sigaranın daha gebelik oluşmadan verdiği zararlar;
•     Hormonları etkileyerek, üreme potansiyelini / doğurganlığı azaltmaktadır.
•     Erkeklerde sperm sayısını, spermlerin hareket etme yeteneğini ve hızını azaltmakta, şeklini değiştirmektedir.
•     Kan damarlarını etkilediği ve kanlanmayı azalttığı için erkeklerde ereksiyon problemlerine neden olmaktadır.
•     Sigara ovum ve spermlerin hareket etme hızını azaltarak düşük ve dış gebelik riskini artırmaktadır.
Sigaranın Plasentaya Etkisi
•     Anne karnında bebeği saran zarın erken yırtılmasına (erken membran rüptürü) neden olmaktadır.
•     Aşırı vajinal kanamaya neden olmaktadır.
•     Plesentanın doğru yere yerleşmemesine (plesenta previa) ve/veya erken ayrılmasına (ablasyo plesenta) neden olmaktadır
Sigaranın Gebelik Üzerine Etkisi
 •     Düşük riskini artırır.
•     Erken    doğum    eylemine    neden olabilir.
•     Bebeğin anne karnında ölmesine neden olabilir.
•     Bebeklerin  yarık  dudak ve  yarık damaklı doğmasına neden olabilir.
•     Bebeğin doğum ağırlığının düşük olmasına neden olabilir.
•     Bebeğin akciğerlerinin yeterince gelişmemesine neden olabilir.
     Bebeğin anne karnında yeterince gelişememesine (intrauterin gelişme geriliğine) neden olabilmektedir.
Sigaranın Emzirme Döneminde Verdiği Zararlar:
•     Sigarada bulunan kimyasal maddeler anne sütü ile bebeğe geçmeye devam eder.
•     Sigara, anne sütünde bulunan vitamin C miktarını azaltır.
•     Sigara, süt üretimini azaltarak bebeğin yeterli miktarda beslenmesini engeller.
•     Sigara kullanan annelerde iştahsızlık olduğu için annenin yeterince beslenememesinden dolayı bebeğin de yeterince beslenememesine neden olur.
•     Sigara içen annelerin sütünün besleyici özelliği azalır.
Sigaranın Bebeklik, Çocukluk ve Sonraki Dönemlerde Verdiği Zararlar:
•     Doğumdan sonra bebekte pnomoni (zatürre) ve bronşit riski artar.
•     Akciğer fonksiyonlarını etkilediği için akciğer sorunları görülebilir
•     Sigara içen annelerin bebeklerinde ani ölüm sendromu 2 kat daha fazla görülür.
•     Orta kulak iltihabı ve astım gibi hastalıklar daha fazla görülür.
•     Sigara içen annelerin bebekleri daha sık hastalanır ve daha sık hastane hizmeti almak zorunda kalır.
•     Gebelik esnasında sigaraya maruz kalan bebekler, büyüdüklerinde daha fazla sigara bağımlısı olabilirler.
Sigara içmek bir ayrıcalık değil, aksine bir hastalıktır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde, sigara içen kişiler toplumdan dışlanmaktadır.
 Tüm bu verilere rağmen sigaramı içmek istiyorsunuz?  Bebeğinizle birlikte bir tane sigara yakın ve arkanıza yaslanın. Ama unutmayın bebeğinizin yaşayacağı problemlerden 1.derecede sorumlusunuz.